vvs-teknik

Auktorisation och certifiering:

VVS-Teknik är:

  • Ett ackrediterat kontrollorgan för trycksättning med gas-ackrediteringen utfärdad av SWEDAC.
  • Auktoriserade VVS-installatörer för branschreglerna Säker Vatteninstallation (sedan november 2006).
  • Auktoriserad gasinstallatör hos Svenska Gasföreningen.
  • Innehavare av svetslicens för såväl svart som vitt material.
  • Certifierade för såväl service som årlig kontroll av återströmningsskydd
  • Medlemmar i den västsvenska branschorganisationen VVS 2000

Nyheter

Resultat julbordsfrågor