vvs-teknik

Vårt kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. Sättet att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara förbättringar av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.

Kvalitetspolicy:

VVS-Teknik Rör i Väst AB:s övergripande mål för bättre kvalitet är att arbeta med vidareutveckling samt kompetenshöjning.

Detta innebär att vi:

 • Strävar efter att alltid uppfylla kundernas krav och förväntningar
 • Producerar och levererar produkter och tjänster på avtalad tid
 • Fortlöpande arbetar med förbättringar inom företaget för att uppnå våra mål
 • Fokuserar på utbildning och kompetenshöjning samt ständigt förbättring av kvalitetssystemet
 • Skall ha en god etik och arbetsmoral
 • Är noggranna med på uppföljning, efterkontroll och egenkontroll
 • Talar samma språk i alla led

Detta uppnår vi med kompetent personal som känner delaktighet, tar personliga initiativ och som har ett stort ansvarskännande.

Miljöpolicy:

VVS-Teknik Rör i Väst AB:s miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.
VVS-Teknik Rör i Väst AB är medvetna om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. VVS-Teknik Rör i Väst AB ska därför:

Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv

 • Ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
 • I all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område
 • I all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar
 • Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
 • Ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet
 • Fortlöpande arbeta med och utveckla vårt miljöledningssystem

Auktorisation och certifiering:

VVS-Teknik är:

 • Ett ackrediterat kontrollorgan för trycksättning med gas-ackrediteringen utfärdad av SWEDAC.
 • Auktoriserade VVS-installatörer för branschreglerna Säker Vatteninstallation (sedan november 2006).
 • Auktoriserad gasinstallatör hos Svenska Gasföreningen.
 • Innehavare av svetslicens för såväl svart som vitt material.
 • Certifierade för såväl service som årlig kontroll av återströmningsskydd
 • Medlemmar i den västsvenska branschorganisationen VVS 2000

Aktuellt

Julbordsfrågesport 2017

2017-12-14

På 1:a plats Juha Metso från Xylem 12 rätt av 13 möjliga. Hyfsad grodhoppare, duktig pilkastare, godkännd grunkburksgissare. Det var jämnheten som avgjorde.

På 2:a plats. Joel Elm från VVS-Teknik 12 rätt av 13 möjliga. Kass grodhoppare, hyfsad pilkastare, mästerlig grunkburksgissare.

På 3:e plats Anna från A-Hus också hon 12 rätt av 13 möjliga. Kass grodhoppare, hyfsad pilkastare och duktig grunkburksgissare.

Stort grattis alla tre!
Priser kommer.

God jul hälsar vännerna från VVS-Teknik/Bravida.

Här hittar ni svaren på julbordfrågorna.
Facit julbordsfrågor 2017