vvs-teknik

Vårt kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. Sättet att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara förbättringar av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.

Kvalitetspolicy:

VVS-Teknik Rör i Väst AB:s övergripande mål för bättre kvalitet är att arbeta med vidareutveckling samt kompetenshöjning.

Detta innebär att vi:

 • Strävar efter att alltid uppfylla kundernas krav och förväntningar
 • Producerar och levererar produkter och tjänster på avtalad tid
 • Fortlöpande arbetar med förbättringar inom företaget för att uppnå våra mål
 • Fokuserar på utbildning och kompetenshöjning samt ständigt förbättring av kvalitetssystemet
 • Skall ha en god etik och arbetsmoral
 • Är noggranna med på uppföljning, efterkontroll och egenkontroll
 • Talar samma språk i alla led

Detta uppnår vi med kompetent personal som känner delaktighet, tar personliga initiativ och som har ett stort ansvarskännande.

Miljöpolicy:

VVS-Teknik Rör i Väst AB:s miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.
VVS-Teknik Rör i Väst AB är medvetna om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. VVS-Teknik Rör i Väst AB ska därför:

Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv

 • Ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
 • I all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område
 • I all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar
 • Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
 • Ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet
 • Fortlöpande arbeta med och utveckla vårt miljöledningssystem

Auktorisation och certifiering:

VVS-Teknik är:

 • Ett ackrediterat kontrollorgan för trycksättning med gas-ackrediteringen utfärdad av SWEDAC.
 • Auktoriserade VVS-installatörer för branschreglerna Säker Vatteninstallation (sedan november 2006).
 • Auktoriserad gasinstallatör hos Svenska Gasföreningen.
 • Innehavare av svetslicens för såväl svart som vitt material.
 • Certifierade för såväl service som årlig kontroll av återströmningsskydd
 • Medlemmar i den västsvenska branschorganisationen VVS 2000

Aktuellt

Julbordsfrågesport 2016

2015-12-20

På 1:a plats Janne Petersson från Bravida VS-service. Stort Grattis! God allmänbildning, (inte helt ovanligt bland rörentreprenörer). Hyfsad pilkastare, usel grodhoppare, knappt ok grunkburksgissare. Kanske med lite hjälp från en kollega? Skrapade han ihop 12 rätt av 13 möjliga.

På 2:a plats Göran Hägström också han från Bravida service Grattis! God allmänbildning, men i övrigt steget efter sin jobbarkompis. 12 rätt av 13 möjliga.

3:dje plats. Emelie Rosenblom från Mölndalsbostäder på 11 poäng. Kan man även här ana lite fusk, satt väldigt tajt med sin jobbarkompis runt frågeformuläret. Tom. pilkastningen försökte man sig på att modifiera spelets regler, men se den lätte gick vi inte på. Usla grodhoppare men lysande grunkburksgissare Grattis!

Här hittar ni svaren på julbordfrågorna.
Facit julbordsfrågor 2016