vvs-teknik

Snabb service och hållbart renoveringsarbete

VVS-Tekniks mångåriga erfarenhet av byggservice mot våra beställare har effektiviserat samarbetsformer och skapat en stark förtroendebas - viktig för alla parter i ett samarbete. De olika beställarnas krav på grundläggande men även spetskompetens inom VVS har givit VVS-Teknik ett mycket gott renommé i byggbranschen. Man arbetar med stammar, avlopp, WC, tvättställ, duschar, m.m. VVS-Tekniks installatörers förmåga att arbeta efter strikta kravspec:ar och samtidigt vara flexibla är faktorer som passar båda parter väl. Samt ha insikt i hur det är att arbeta direkt med beställare och dess eventuella hyresgäster i pågående jobb.

Nära dilaog med beställaren

Vid uppstarten av nya objekt och projekt sitter VVS-Teknik med redan i planeringsskedet. Tack vare denna tidiga medverkan kan VVS-jobb skräddarsys och planläggas optimalt både kostnads- och tidsmässigt. Planeringsarbetet lägger grunden till den ramhandling som skapar förutsättningarna inför offertintagandet.

Servicekänsla och mjuka tag extra viktigt vid VVS-arbeten

-VVS-installationer i badrum och kök vet vi har ett högt intresse (med påföljande önskemål) hos den slutliga hyresgästen. Därför är det oerhört viktigt att både lyssna, ta emot och kanalisera till beställaren, dessa krav och önskemål, så man på bästa sätt håller både tider, kostnader och planlagda konstruktioner. Och samtidigt får en ännu nöjdare slutkund (hyresgäst). Denna förmåga har våra installatörer utvecklat till en mycket uppskattad egenskap, berättar projektledaren på VVS-Teknik, Lennart Bodmar.

Många och olika projekt

Uppdraget för VVS-Teknik är av många olika sorter, med mycket olika förutsättningar. Nämnas kan den mycket gamla polisstationen på en av Långgatorna i Göteborg, där den i början på 1900-talet inhyste både stall och hästar. Denna K-märkta fastighet har varsamt renoverats till moderna kontorslokaler. Ett arbete som krävde kunniga hantverkare med den rätta känslan, samtidigt som man måste ha en parallell dialog med stadens antikvarie.

Tillbaka

Nyheter

Resultat julbordsfrågor