vvs-teknik

Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola - ett eldorado för alla

VVS-Teknik har servat Chalmers med både enkel och avancerad teknik genom alla år. Man har varit på plats sedan starten 1992, då förvaltaren och uppdragsgivaren var Kungliga Byggnadsstyrelsen. Idag innehar Akademiska Hus den rollen. Dessutom har beställarna blivit flera, eftersom egna bolaget ChalmersFastigheter bildades 1999. Detta bolag ansvarar idag för SGI (gamla Vasa Sjukhus), Chalmers Lindholmen på Hisingen, samt institutionerna Kemi, Mikro och Fysik. VVS-Teknik har alltid VVS-tekniker på plats.

Mångårig erfarenhet väger tungt

-Ständig närvaro, kunskap om området och alla lokaler är en ovärderlig styrka för oss och våra VVS-tekniker, menar Anders Bergqvist platsansvarig på Chalmers. I denna mycket speciella miljö är det viktigt att ha kunskap om vilka nivåer på kvalitet och säkerhet som gäller. Ofta finns ingen tid för frågor och genomgångar med beställaren. Då är det ännu viktigare att alla våra killar har absolut klart för sig hur beställaren vill ha det gjort eller åtgärdat. Det finns mycket smidiga och sedan många år upparbetade rutiner mellan beställarens drifttekniker och vår personal, avslutar Anders.

Noll fel, nåt annat tolereras inte

Inom hela området råder ofta ett högt tempo. Det ställer tuffa krav på både installationer och (akut) service.

Egen energiförsörjning

Inom området finns en enorm egen kraftcentral. Kapacitetsmässigt försörjer den hela Chalmersområdet, i vissa perioder säljer man t.o.m energin externt. Kraftcentralen fungerar givetvis som en mäktig forskaranläggning samtidigt.

Om Chalmers

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg grundades 1829 tack vare en donation från direktören i Svenska Ostindiska kompaniet, William Chalmers. Man forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. Chalmers har vuxit sig stark inom flera vetenskapsområden – t.ex. inom biovetenskap, informationsteknologi, miljövetenskap och nanoteknologi.

Chalmers är pionjär i Europa inom området groddföretagande och har byggt upp ett väl fungerande innovationssystem för att få tillämpningar inom forskningen att bli företag. Inom Chalmers studerar, forskar och arbetar ca 11.000 personer, fördelat på Civilingenjörs- och arkitektprogram (5 år) och Högskoleingenjörs-, teknologie kandidat- och sjöbefälsprogram (3 år). Andelen kvinnor är strax under 30%. Omsättning 2,3 Mdr.

Tillbaka

Nyheter

Resultat julbordsfrågor