vvs-teknik

VVS-arbeten i sjukhusmiljö ställer hårda krav

Under de 20 år som VVS-Teknik arbetat på Östra Sjukhuset i Göteborg har strikta medicinska krav, forskningsdirektiv, absolut kvalitet, ”leveranssäkerhet”, samt 100% renlighet i alla moment och delar varit viktiga ingredienser i den dagliga verksamheten för våra VVS-tekniker. Sjukhuset genomför kontinuerliga kontroller för att upptäcka bl.a. damm och svamp (speciellt känsligt för Barnkliniken). Till alla avdelningar finns ”slussar” för våra VVS-tekniker och övriga yrkeskategorier. Allmänt VVS-underhåll av kylcentral (KB köldbärarsystem för ventilation), nya rörarbeten, och medicinska gaser är huvudområdena idag.

Ombyggnader och ökning av sjukhusets kapacitet

Ständig ökning av patienter och behandlingar ny teknik och forskningsresultat gör att varje avdelning hela tiden måste utökas. EUs regler medför även att t.ex. alla WC måste renoveras enligt ny standard – handikappanpassat, rymligare och med olika frimått.

Medicinska gaser

På sjukhuset använder man olika sorters medicinska gaser – andningsoxygen, lustgas och andningsluft – som alla tre klassas som läkemedel och därmed lyder under Läkemedelsverkets regler. Gastillförsel –med högt tryck - finns runt om i hela sjukhuset till både Operation, Förlossning, Barn, Transplantation, m.fl. avdelningar.

Arbetet med gaser kompromissar aldrig

Ett system med en avancerad stabilisator som själva hjärtat ser till att de olika gaserna tas ner till anpassade drifttryck för de olika vårdavdelningarna. Minutiösa kontroller med både sprängprover (rätt tryck till rätt gas), 12 tim provtryckning av drifttrycket, samt certifierad skyddsgaslödning, exceptionell hantering, avfettade delar och rör är vardagskrav på oss. Krav som tillsammans med professionella VVS-arbeten ser till att hålla jämn och mycket hög kvalitet på alla moment. VVS-Teknik är ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra tryckprovning med gas.

Social kompetens viktig

Alla våra medarbetare är vana vid snabba svängningar och akuta driftstopp. Det är ytterst viktigt att hela tiden vara tillgängliga, följa och ha respekt för sjukhusets regler, hela tiden ha dialog med sjukhusets personal samt alltid städa noggrant efter varje genomfört arbete.

Fakta Östra Sjukhuset

Östra Sjukhuset är en av flera vårdenheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hela sjukhusgruppen fungerar som ett länssjukhus för invånarna i göteborgsområdet. Inom cirka 25 specialiteter har man spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Det gäller bland annat hjärt- och kärlsjukvård, rekonstruktiv kirurgi, barnsjukvård, vaccin, immunologi, reumatologi och kateterburen intervention. Barnhjärtkirurgin på barnsjukhuset (Östra Sjukhuset), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, har utsetts till rikssjukvård av Socialstyrelsen. Totalt finns 2.300 vårdplatser fördelade på 165 avdelningar. Tillsammans arbetar cirka 17.000 personer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillbaka

Aktuellt

Julbordsfrågesport 2016

2015-12-20

På 1:a plats Janne Petersson från Bravida VS-service. Stort Grattis! God allmänbildning, (inte helt ovanligt bland rörentreprenörer). Hyfsad pilkastare, usel grodhoppare, knappt ok grunkburksgissare. Kanske med lite hjälp från en kollega? Skrapade han ihop 12 rätt av 13 möjliga.

På 2:a plats Göran Hägström också han från Bravida service Grattis! God allmänbildning, men i övrigt steget efter sin jobbarkompis. 12 rätt av 13 möjliga.

3:dje plats. Emelie Rosenblom från Mölndalsbostäder på 11 poäng. Kan man även här ana lite fusk, satt väldigt tajt med sin jobbarkompis runt frågeformuläret. Tom. pilkastningen försökte man sig på att modifiera spelets regler, men se den lätte gick vi inte på. Usla grodhoppare men lysande grunkburksgissare Grattis!

Här hittar ni svaren på julbordfrågorna.
Facit julbordsfrågor 2016