vvs-teknik

VVS-arbeten i sjukhusmiljö ställer hårda krav

Under de 20 år som VVS-Teknik arbetat på sjukhusen i Göteborg har strikta medicinska krav, forskningsdirektiv, absolut kvalitet, ”leveranssäkerhet”, samt 100% renlighet i alla moment och delar varit viktiga ingredienser i den dagliga verksamheten för våra VVS-tekniker. Sjukhusen genomför kontinuerliga kontroller för att upptäcka bl.a. damm och svamp (speciellt känsligt för Barnkliniken). Till alla avdelningar finns ”slussar” för våra VVS-tekniker och övriga yrkeskategorier. Allmänt VVS-underhåll av kylcentral (KB köldbärarsystem för ventilation), nya rörarbeten, och medicinska gaser är huvudområdena idag.

Ombyggnader och ökning av sjukhusets kapacitet

Ständig ökning av patienter och behandlingar ny teknik och forskningsresultat gör att varje avdelning hela tiden måste utökas. EUs regler medför även att t.ex. alla WC måste renoveras enligt ny standard – handikappanpassat, rymligare och med olika frimått.

Medicinska gaser

På sjukhuset använder man olika sorters medicinska gaser – andningsoxygen, lustgas och andningsluft – som alla tre klassas som läkemedel och därmed lyder under Läkemedelsverkets regler. Gastillförsel –med högt tryck - finns runt om i hela sjukhuset till både Operation, Förlossning, Barn, Transplantation, m.fl. avdelningar.

Arbetet med gaser kompromissar aldrig

Ett system med en avancerad stabilisator som själva hjärtat ser till att de olika gaserna tas ner till anpassade drifttryck för de olika vårdavdelningarna. Minutiösa kontroller med både sprängprover (rätt tryck till rätt gas), 12 tim provtryckning av drifttrycket, samt certifierad skyddsgaslödning, exceptionell hantering, avfettade delar och rör är vardagskrav på oss. Krav som tillsammans med professionella VVS-arbeten ser till att hålla jämn och mycket hög kvalitet på alla moment. VVS-Teknik är ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra tryckprovning med gas.

Social kompetens viktig

Alla våra medarbetare är vana vid snabba svängningar och akuta driftstopp. Det är ytterst viktigt att hela tiden vara tillgängliga, följa och ha respekt för sjukhusets regler, hela tiden ha dialog med sjukhusets personal samt alltid städa noggrant efter varje genomfört arbete.

Tillbaka

Nyheter

Resultat julbordsfrågor